Arbetstider läsåret 2019-2020:


Arbetsdagar och ledigheter:

Hösttermin 13.8 - 20.12.2019
Vårtermin 7.1 - 30.5.2020

  • Höstlov 17.10 - 18.10.2019
  • Sportlov 17.2 - 21.2.2020

Lektions och mattider:

08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.00-11.30 lunch
11.30-12.15
12.30-13.15
13.30-14.15

  • Alla årskurser inleder dagen 8.15 förutom åk 3 som inleder klockan 9.15 på fredagar