Arbetstider läsåret 2017-2018:

Arbetsdagar och ledigheter:

Hösttermin 14.8 - 21.12.2018
Vårtermin 7.1 - 1.6.2019

  • Höstlov 18.10 - 19.10.2018
  • Sportlov 18.2 - 22.2.2018

Lektions och mattider:

08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.00-11.30 lunch
11.30-12.15
12.30-13.15
13.30-14.15

  • Alla årskurser inleder dagen 8.15