Arbetstider läsåret 2017-2018:

Arbetsdagar och ledigheter:

Hösttermin 15.8 - 22.12.2017
Vårtermin 8.1 - 2.6.2018

  • Höstlov 19.10 - 20.10.2017
  • Jullov 23.12 - 7.1.2018
  • Sportlov 19.2 - 23.2.2018
  • Påsklov 30.3 - 2.4.2018

Lektions och mattider:

08.15-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.00-11.30 lunch
11.30-12.15
12.30-13.15
13.30-14.15

  • Årskurs 1-2 inleder dagen 08.15 på tisdagar och onsdagar, övriga dagar 09.15.
  • Årskurs 3-4 inleder dagen 08.15 förutom tisdagar då åk 3-4 inleder 09.15 och onsdagar då åk 3 inleder 09.15.
  • Årskurs 5-7 inleder dagen 08.15 samtliga dagar.