Personal

Klasslärare:    
Linda Brunnsberg         åk 1-2, vice rektor
Örjan Ohls                      åk 3-6, rektor

Timlärare:
Susanna Hottinen               vikarierande timlärare

Övriga:
Assistent och eftisledare Caroline Törnqvist
Skolhälsovårdare Carita Lindbom-Johansson 040 488 5815
Skolkurator Christa Perämaa-Bredenberg 040 760 5747
Skolpsykolog Nina Forsten-Lindman 050 372 8293
Speciallärare Monica Lauha 040 488 5716

Fridhems kök 040 488 5636