Personal

Klasslärare:    
Linda Brunnsberg        åk 1-2
Örjan Ohls                     åk 3-6, rektor

Timlärare:
Petra Stenwall               timlärare, vice rektor

Övriga:
Skolhälsovårdare Carita Lindbom-Johansson 040 488 5815
Skolkurator Christa Perämaa-Bredenberg 040 760 5747
Skolpsykolog Nina Forsten-Lindman 050 372 8293
Speciallärare Lena Elgabsi 040 4885716

Fridhems kök 040 488 5636